Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Żeglarski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

PATENTY ŻEGLARSKIE

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w związku ze stwierdzonymi faktami fałszowania opinii żeglarskich i składania ich do wniosków o wydanie patentów, zostały przez PZŻ podjęte działania, zmierzające do wyeliminowania tego procederu. M. in. w listopadzie zakończyło się postępowanie prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZŻ przeciwko osobie, która posłużyła się fałszywymi opiniami w celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego. Zarząd PZŻ złożył w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie – Wola o popełnieniu przestępstwa przez wszystkie osoby, które brały udział w tym procederze. Zawiadomienie objęło także kapitanów, którzy poświadczyli w opiniach nieprawdę. Do Sądu Związkowego PZŻ wpłynęła sprawa przeciwko tym osobom z wnioskiem o ukaranie ich pozbawieniem na zawsze uprawnień instruktora żeglarstwa PZŻ.
Przedkładanie do Biura PZŻ opinii żeglarskich, które poświadczają nieprawdę oraz wystawianie takich opinii, nie tylko narusza przepisy etyki żeglarskiej i dobre zwyczaje żeglarskie ale przede wszystkim godzi w dobre imię żeglarstwa polskiego oraz dobre imię PZŻ jako organizacji zaufania, która wydaje patenty.

Zarząd PZŻ podejmuje niezbędne działania w celu wyeliminowania tego procederu i oświadcza, że każda osoba, która posłuży się fałszywą opinią z rejsu lub poświadczy w takiej opinii nieprawdę, będzie dyscyplinarnie karana przez Sąd Związkowy PZŻ i musi się liczyć z tym, że podlegać będzie odpowiedzialności karnej za swoje działania.

 

Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego

Poprawiony: poniedziałek, 09 grudnia 2013 09:00  

 


Kanał informacyjny

www.zagle.com.pl
Zamknij